Hjælp til lejrture
Planlægning, indhold og afvikling af lejre med konfirmander, minikonfirmander, børn og familier – efter sognets ønske

Mange mennesker husker lejrture, de har været på som børn eller unge, også mange år efter pga. de rigtig dejlige og spændende oplevelser, de har haft sammen med andre.

Såvel for børn som – ikke mindst – for konfirmander er lejre en stor oplevelse, som fungerer som et godt afbræk i den mere traditionelle klasseundervisning.

Rigtig mange børn og konfirmander har krudt i bagdelen, hvis de bliver bedt om at sidde stille for længe, og mennesker lærer forskelligt. Men generelt for mange børn og konfirmander (og de fleste andre) er, at hvis de får kroppen med i undervisningen, huskes indholdet bedre. Det kan man gøre med en lejrtur, som sagtens – på en sjov måde – kan fungere som en andersledes og meget stimulerende form for undervisning.

Mange lokale ansatte og frivillige er klar over vigtigheden af at få børn og unge med på lejr men har måske enten ikke prøvet det før, har gjort det lidt for mange gange og trænger til ny inspiration eller måske simpelthen bare en pause fra planlægningen. I alle tilfælde kan Kirketeateret ved Jens Jødal hjælpe.


Fra det mindste til det største
Kirketeateret ved Jens Jødal hjælper gerne med planlægning og / eller afvikling af lejrturene i større eller mindre grad. Både for dem, der selv er nybegyndere, og for dem, der har været af sted mange gange før.

Jødal kan tilbyde hjælp inden for:
• overordnet planlægning / det praktiske på forhånd
• lejrens konkrete indhold
• selve afviklingen


Overordnet planlægning / det praktiske på forhånd
Kirketeateret er gerne behjælpeligt med at finde en god hytte, arrangere buskørsel, evt. lave en fængende indbydelse m.m. Kort sagt: Det, som man måske helst selv vil være fri for.

Desuden kan Kirketeateret tilbyde forslag til dagsprogrammet tilpasset såvel det enkelte sogns ønsker som aldersgruppens forventninger: Hvor meget aktivitet bør der være i løbet af en dag? Hvordan skal fordelingen mellem det faglige og det sociale være? Hvordan bør programpunkterne bedst fordeles på dagene for at give det optimale udbytte? Osv.


Lejrens konkrete indhold
Kirketeateret kommer også gerne med spændende indhold til lejrturen. Dette kan være i form af teater, et løb eller en påskevandring, dramaworkshops, sjov aftenunderholdning for og med deltagerne osv. – og det meste af det evt. i en form, så det bliver til kristendomsundervisning på en sjov måde. Desuden har Kirketeateret også kontakt til en række andre folk, der formidler kreativt med bibelsk indhold, f.eks. via musik eller trylleri.

Se også:
Oplevelsesløb / "skattejagter" for børn og familier
Undervisningsløb for konfirmander
Påskevandringer
Dramaworkshops mm.
Skyggespilsworkshop: Gud, hvor er du???


Selve afviklingen
Kirketeateret ved Jødal hjælper også gerne med selve afviklingen af lejren. Det kan være rart som præst, kirke- og kulturmedarbejder, andre ansatte eller frivillige at have en ekstra person med på lejren, der er vant til at arbejde med børn / konfirmander. Og hvis man ønsker det, kan man overdrage den praktiske ledelse af lejren til Jødal og dermed i højere grad få mulighed for at koncentrere sig om det teologiske indhold, arrangementer undervejs eller hvad man nu engang selv er bedst til.


Priser
Prisen afhænger naturligvis af, hvad der bestilles / i hvor høj grad, Jødal skal deltage på selve lejren. Desuden har antallet af deltagende konfirmander og dermed arrangementets "størrelse" betydning. Men prisen beregnes for den samlede lejr, dvs. flere konfirmander er ikke lig med tilsvarende højere pris, og lejre med mange deltagere kan fint arrangeres.

Her et par priseksempler med en enkelt konfirmandklasse som udgangspunkt:


Eksempel 1:
Kirketeateret / Jens Jødal deltager i planlægningen af en lejrtur med én overnatning inkl. rådgivning om dagsprogrammer. Dette sker via mails og et par telefoniske møder. Jødal deltager desuden i lejren sammen med de lokale arrangører og sørger for en til to afgrænsede aktiviteter undervejs men har f.eks. ikke noget med leje af hytte / transport at gøre.

Pris: ca. 7000 kr. plus transport (dog afhængigt af aftaler om de ønskede aktiviteter).

Pris for to overnatninger: ca. 9000 kr. plus transport.


Eksempel 2:
Kirketeateret / Jens Jødal hjælper med planlægningen af hele lejren inkl. at lave dagsprogrammer, en stor del af lejrens indhold samt at sørge for bestilling af passende hytte og transport. Afviklingen sker sammen med de lokale ansatte / frivillige, men Jødal kan efter ønske evt. stå i spidsen for den praktiske afvikling. Jødal kommer med flere indholdsmæssige aktiviteter undervejs, herunder evt. en teaterforestilling.

Pris: ca. 11.000 kr. plus transport (igen lidt afhængigt af de ønskede aktiviteter).

Pris for to overnatninger: ca. 14.000 kr. plus transport.


Ved f.eks. to, tre eller fire konfirmandklasser: Kontakt Kirketeateret og hør nærmere.

Ovenstående priser er naturligvis ekskl. udgifterne til lejren (hytteleje, mad, evt. bustransport m.m.).

Ring gerne og hør uforpligtende om mulighederne. Herefter kan gives en endelig pris inden evt. bestilling.


Kontakt: Kirketeateret v/Jens Jødal, Nørre Allé 5, 8950 Ørsted, tlf.: 28 51 34 51, e-mail: info@kirketeateret.dk

Fakta om
hjælp til lejrture

Målgruppe:
Børn og familier, minikonfirmander og konfirmander

Varighed:
Efter aftale

Antal deltagere:
Efter aftale

Pris:
Se priseksemplerne i beskrivelsen

Praktisk:
Efter aftale
Kontakt
Ring eller skriv gerne - og hør nærmere om mulighederne.

Kirketeateret
v/ Jens Jødal
Nørre Allé 5
8950 Ørsted
 
Tlf. 28 51 34 51
 
E-mail: info@kirketeateret.dk
 
– eller kontakt her
 

 
Få brochure tilsendt
 
– eller download her
 

 

Tilmeld nyhedsbrev
Nyhedsbrev udsendes ca. 1-3 gange årligt
– og kun når der er
reelt nyt at fortælle.

Tilmeld dig her