"Bibeleventyret" GT eller NT
– en eventyrlig rejse gennem Bibelen

I "Bibeleventyret" lærer eleverne på ekstremt kort tid om de bibelske historier, deres indbyrdes sammenhæng og Bibelens geografi.

Hele GT (eller NT) gennemgås på i alt 7 skoletimer via fortælling, spontane dramastykker med børnene, en kæmpe Bibel med overraskelser samt lidt trylleri og rap. Børnene lærer ved hjælp af fagter og nøgleord selv at genfortælle hele GT eller NT på under 2 minutter! Ikke mange voksne kan gøre dem dén kunst efter...

Skuespiller og forfatter Jens Jødal har undervist en lang række skoleklasser i "Bibeleventyret", og børnene er vilde med det, for det er ekstremt sjov læring – samtidig med, at man faktisk gennemgår hele bibelhistorien fra Skabelsen til Jesu fødsel eller (ved NT-projekter) fra Jesu fødsel til Paulus´ rejse til Rom.

En vigtig del af undervisningen er en 80 cm. høj kæmpebibel i træ, som indeholder 66 små æsker svarende til hver enkelt bog i Bibelen, og i æskerne, hvoraf mange åbnes af børn undervejs, er der overraskelser – hver gang noget, der på en sjov måde leder tankerne hen på en bibelhistorie fra netop dénne bog.

Hele lokalet laves desuden om til et "landkort", så børn f.eks. sidder i Israel, i Egypten eller ved Sinai-bjerget.

Bibeleventyret i sin nuværende form stammer fra Sverige, hvor der laves over 1000 Bibeleventyr-forløb med lokale skoleklasser om året!


En undervisningsform for både skole og kirke
Bibeleventyret er skabt som skole-kirke-samarbejde og er derfor udelukkende formidling af bibelhistorierne – det er ikke forkyndende, da der gøres et nummer ud af, at man formidler Bibelens indhold uden at tage stilling. Dermed rammer det direkte ind i læseplanerne for kristendomskundskab og kan benyttes sammen med enhver folkeskole.

For skolen er det en spændende og specialiseret undervisningsform, der tager højde for børnenes forskellige behov og læringsstile. Desuden giver den korte gennemgang af bibelhistorierne i deres indbyrdes sammenhæng en glimrende mulighed for efterfølgende at arbejde mere i dybden med udvalgte af historierne.

For kirken giver projektet en stor, sammenhængende baggrundsviden om de mange bibelhistorier, som præsten kan trække på, når børnene senere bliver konfirmander. Og i dette tilfælde er det hele klassen, der har mødt denne sammenhæng mellem historierne – ikke kun dem, der har valgt at gå til minikonfirmandundervisning.

Desuden kan Bibeleventyret bruges som en kobling mellem, at kirken i forvejen møder eleverne i 3. og 7. eller 8. klasse.

Selve undervisningsformen introduceres ved GT-forløbet, som fint kan stå alene, eller man kan vælge senere at fortsætte med NT – f.eks. i hhv. 4. og 5. klasse.


Afviklingen
Undervisningen i hhv. GT eller NT tager 7 skoletimer á 45 minutter, f.eks. fordelt på tre dages undervisning (f.eks. med 2-3 timer om ugen i tre uger). Det kan også gennemføres på 2 dage.

Bibeleventyret kan meget fint foregå i børnenes eget klasselokale på skolen, eller det kan være i kirkens konfirmandlokale. Eller en kombination, hvor man den / de første undervisningsdage er på skolen, mens man den sidste dag undervises i kirkens lokaler og måske slutter med et oplevelsesløb / en "skattejagt", der opsummerer det, børnene har lært.

Der gives særpris ved bestilling af oplevelsesløb sammen med andre arrangementer som f.eks. "Bibeleventyret".

Se under:
Oplevelsesløb / "skattejagter"


Kontakt: Kirketeateret v/Jens Jødal, Nørre Allé 5, 8950 Ørsted, tlf.: 28 51 34 51, e-mail: info@kirketeateret.dk

Fakta om
"Bibeleventyret"

Målgrupper:
Skoleelever, (3.), 4. og 5. klasse

Varighed:
7 skoletimer pr. forløb - fordelt på 3 eller evt. 2 dage

Antal deltagere:
1-2 skoleklasser pr. forløb

Pris:
For et 3-dages-arrangement:
Ved over 100 km. transport (pr. vej) fra Ørsted (øst for Randers):
9000 kr. plus transport.

Ved under 100 km. transport:
8700 kr. plus transport.

For et 2-dages-arrangement uanset afstand:
8700 kr. plus transport.

Ved arrangementer langt fra Ørsted kan nogle af transportudgifterne evt. undgås ved mulighed for overnatning.

Praktisk:
Der skal bruges smartboard eller evt. overheadprojektor, da der skrives ned i hånden sammen med eleverne undervejs. Kirketeateret medbringer alt øvrigt udstyr
Brochure
Kirketeaterets brochure kan bestilles gratis her

Kontakt
Ring eller skriv gerne - og hør nærmere om mulighederne.

Kirketeateret
v/ Jens Jødal
Nørre Allé 5
8950 Ørsted
 
Tlf. 28 51 34 51
 
E-mail: info@kirketeateret.dk
 
– eller kontakt her
 

 

Tilmeld nyhedsbrev
Nyhedsbrev udsendes ca. 1-3 gange årligt
– og kun når der er
reelt nyt at fortælle.

Tilmeld dig her